Søk i våre sider:
Forside Presentasjon Tjenester Kontakt oss 
 
Forside > Presentasjon

Sikkerhet

Sikker dykking, sikker framtid.
Dykking som yrke er krevende og kan også være farlig dersom det ikke blir planlagt og gjennomført på en sikker måte. Det blir stilt store krav til dykkere og øvrig mannskap som er med i en dykkeoperasjon.
Oppdragsgiver/arbeidsgiver skal forsikre seg om, og har ansvaret for, at firmaer/dykkere som påtar seg dykkerarbeid har de nødvendige kvalifikasjoner og kan utføre arbeidet på en sikkerhetsmessig forsvarlig måte. Arbeidstilsynet stiller strenge krav, og "forskrift om ervervsmessig dykking" er fastsatt for å øke sikkerheten for arbeidstakere og firmaer som utfører slikt arbeid. (arbeidstilsynets bestillingsnr. 511)

Hareid Sub Sea as tilfredsstiller alle slike krav, og innehar de nødvendige sertifikater for sikker dykking ned til 50 meter.
Hareid Sub Sea as prioriterer sikkerhet høyt i alle operasjoner.

Firmaets forskjellige enheter:

- Dykkebilen; mobil kommandosentral med video, lys, kommunikasjon, flaskebank, kompressor, skiftebrakke og verktøy.

- Gravelekter; 100 tonn, med plass til gravemaskin opptil 30 tonn eller borerigg. Lekteren er ellers utstyrt med 10 meters støttebein, 30 KW aggregat og kran. Lekteren kan derfor også brukes som baseflåte for f.eks. rørlegging.

- Gravemaskin; Åkermann H12b med forlenget bom og stikke. Gravedybde -10meter.

- Dumpingslekter; 100 tonn lukelekter for transport og dumping av masse.

- Slepebåt; Leon bygd i 1890, 36 fot, 200 hk, marsj fart 7 knop, slepefart ca 4 knop, 2 tonn-meter kran, brukes til sleping, dykkebase, rørlegging og heving.

- ROV, fjernstyrt miniubåt for dybder ned til 200 meter, s-v + fargekamera og sonar.Hareid Sub Sea AS